.
 
ข่าว e-Clips ศูนย์ประสานและสนับสนุนการศึกษาทางไกลระดับภูมิภาค ภาค 16
 
 
     e-Clips ที่ : 1 วันพุธที่ 7 กันยายน 2559 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นให้สัมภาษณ์หลังจากการประชุมเขตพัฒนาเขตเศรษกิจพิเศษเชียงราย โดยมีคณะจาก สพฐ. หน่วยงานทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบ การศึกษาพิเศษ อุดมศึกษา เข้ารวมประชุม ซึ่งมีนายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมด้วย ก่อนที่ในภาคบ่าย จะไปชมนิทรรศการ ณ โรงเรียนบ้านดู่
 
..