ทำน้ำยาล้างจานให้วัดในเขตบริการ
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ "คำคล้องจอง" ที่ห้องประชุมจตุพร. โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท
ประชารัฐร่วมใจห่างไกลยาเสพติด พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า